Consell d’entitats

El Consell d’Entitats del Districte 1 és l’òrgan encarregat de canalitzar i fomentar una major participació dels ciutadans en la presa de decisions publiques, amb l’objectiu de complementar la democràcia representativa i avançar cap a la democràcia participativa, en el seu àmbit territorial.

La seva funció, és disposar d’una eina útil de consens, entre la ciutadania i l’administració, per anar configurant unes estratègies i una nova manera de fer en la qual polítics, tècnics i ciutadans estableixin nous models de relació, treballs conjunts, basats en la complicitat més que en el conflicte.

Un organisme, on la reflexió, el diàleg, i el consens entre les diferents entitats, sectors socials, ciutadania en general i administració, sigui una sola manera de gestionar i donar resposta als nous reptes de la nostra ciutat. En definitiva, una nova manera de fer ciutat.

Les funcions genèriques del Consell d’Entitats són les que venen determinades a l’article 36 de les “Normes Reguladores de la Participació Ciutadana”, i a més en el Districte 1  es concreten en:

A) Consensuar el Pla de Treball de la Regidoria de Districte.

B) Informar el Pressupost anual de la Regidoria de Districte.

C) Aprovar les Normes de Funcionament internes.

D) Assessorar i incidir en totes les actuacions que les Administracions Públiques

desenvolupin en el territori del Districte, així com rebre informació de les actuacions que es pensin realitzar en els diferents àmbits, per tal d’aconseguir la major cohesió social i territorial.

E) Detectar i preveure les necessitats de la ciutadania i el territori, proposant les actuacions que es considerin necessàries per tal de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

F) Fomentar la participació ciutadana en tots els seus vessants, així com la interrelació i comunicació entre les diferents entitats.

G) Contribuir a augmentar el sentiment de pertinença a la Ciutat, fomentant així el comportament cívic i solidari de tota la ciutadania.

H) Elaborar i realitzar, amb la Regidoria i altres àmbits municipals i institucions, programes conjunts d’actuacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *